Restauratie

Abdij Koningsoord

Op dit moment (2015) is het complex onderdeel van een herontwikkelingsproces waarbij de abdij onderdeel wordt van het nieuwe centrum van Berkel-Enschot. Hiervoor worden het klooster met de bijgebouwen gerestaureerd en deels aangepast om de nieuwe functies te kunnen herbergen. Onder deze functies vallen het creëren van appartementen en het realiseren van horeca en sociaal-culturele en multifunctionele ruimtes. Naast de restauratie van de gebouwen wordt ook het landschap gerestaureerd. De tuinen zijn overwoekerd. Bij de restauratie zullen de verschillende sferen van de verschillende tuinen teruggebracht worden waarbij de monumentale bomen behouden zullen blijven. 

De afgelopen jaren zijn er diverse pogingen gedaan om het complex te herbestemmen. Dit is niet gelukt door de crisis, of door te grote ingrepen die werden afgekeurd. Sinds 2015 is de sociaal gedreven ontwikkelaar Roozen van Hoppe bij de herontwikkeling betrokken om de plannen tot uitvoering te brengen.

Abdij Koningsoord heeft een hoge monumentale waarde. Bij de herbestemming van dit complex is het uitgangspunt het behouden en herstellen van de monumentale waarde. Tijdens het ontwerpen van zowel het klooster als de bijgebouwen, buigt het ontwerp zich naar de bestaande invulling van het gebouw. Hiermee wordt de structuur van de gebouwen gerespecteerd. Een aantal ingrepen in de structuur is gedaan op plaatsen waar de structuur eerder aan verandering onderhevig is geweest en waar de monumentale waarde minder is.

Al met al wordt er met het grootste respect omgegaan met dit monument. Op deze manier zal het kloostercomplex deel gaan uitmaken van de levens van de inwoners van Berkel-Enschot.

In het kloostercomplex worden sociale huurappartementen ontwikkeld, hierbij zal het verleden en structuur van het klooster zoveel mogelijk behouden blijven. Daarnaast worden hier ook de nodige multifunctionele ruimtes ondergebracht. De bibliotheek en een horeca gelegenheid zijn hier  onderdeel van.

Plaats
Berkel-Enschot

Opdrachtgever
Roozen van Hoppe

Architect
ir. M.G.A. Moons - Brouwer

Constructeur

Gerealiseerd