Restauratie

Leerlooierij te Oosterhout

De looierij, rijksmonument, stond al jaren te verkommeren. Een aantal projectontwikkelaars was opeenvolgend eigenaar. OSDO, waar we vaker mee gewerkt hebben, kocht de looierij en gaf ons bureau de opdracht tot herbestemmen tot woningen. Hierbij vonden we het heel belangrijk dat de oude looierij vooral gerespecteerd bleef in zijn stoere kracht. (Er was al een verleende bouwvergunning, die de looierij grotendeels vernietigd zou hebben.) we kregen een vrije opdracht hoe we de looierij wilden aanpakken: de opdrachtgever had veel vertrouwen in onze aanpak. De schoorsteen werd vooruitlopend op de volledige restauratie al snel geheel gerestaureerd, omdat hij op instorten stond.

We maakten in metingen bestaande toestand, ontwerp, bestektekeningen, detailleringen. Meedenken over ruige constructies,installaties en energiebesparing; historisch kleurenonderzoek, gedeeltelijke directievoering. Tekeningen invoeren in sketch-up en maken van een filmpje in verband met verkoopactie. Overleg met Bouwgarant over woningbouwgaranties voor dit monument, overleg met gemeente en rijk, Belasting Bureau Monumenten, provincie. Voordracht en toewijzing subsidie van de provincie Brabant (industrieel erfgoed). Rondleiding gedeputeerde, Statenleden, burgemeester en wethouders.

Plaats
Oosterhout

Opdrachtgever
Dungha Totaalbouw bv / OSDO, Dongen

Architect
Ir. M.G.A. Moons - Brouwer

Constructeur
van Boxsel, Tilburg

Gerealiseerd
2011 / 2013