Restauratie

Molenaarswoning te Oosteind

In 2007 werden wij benaderd door een familie uit Dongen die een molenaarswoning met een molenromp hadden gekocht. Ze wouden de woning en de molen graag renoveren en enkele bijgebouwen, te weten een garage en schuur, bij de woning plaatsen en de overige onderdelen te verwijderen/slopen. Het betreft de molenaarswoning bij de molen Victoria aan de Provincialeweg 143 te Oosteind. Het plan om de molen te restaureren en te verbouwen werd onder voorwaarden afgewezen, maar de molen moest wel schoon worden opgeleverd om een goede inspectie van de bestaande staat te kunnen laten doen. De molenromp betrof een rijksmonument en het voorhuis de molenaarswoning is een gemeentelijk monument. Het plan was om het achterhuis deels te slopen en te heropbouwen en het voorhuis alleen maar te renoveren/verbouwen. Omdat het ging om een monument was voorzichtigheid geboden. De bedoeling was om het geheel zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen.

Plaats
Oosteind

Opdrachtgever
Fam. van Dongen

Architect
Ir. M.G.A. Moons - Brouwer

Constructeur
Adviesbureau van Esch, Tilburg

Gerealiseerd
2009