Restauratie

Molencomplex De hoop te Waspik

In Brabants dagblad stond dat de meelfabriek in Waspik gesloopt werd. We gingen kijken, zagen een oude molenromp en belden Brabants Dagblad: je sloopt toch geen molen! Er was al een plan voor 5 nieuwe woningen goedgekeurd op de locatie. De volgende dag belden de vroegere buren, die vervolgens het fabriekscomplex kochten en ons opdracht gaven voor herbestemming en restauratie. Gaandeweg vonden we ook nog grote delen van de oude meelfabriek terug. Onder de jaren’60 bakstenen zat de ijsselstenen gevel van de molenaarswoning. Het was een hele toestand eer de gemeente net zo enthousiast werd, zodat we het bestemmingsplan konden wijzigen. Vervolgens benaderden wij de provincie Brabant. Toen ging het snel: de wethouder werkte mee aan de monumentenstatus, de provincie gaf subsidie in het kader van het project “Herbestemming Industrieel Erfgoed”. De restauratie ging in 2 delen: eerst fabriek en woning, daarna de molenromp.

Ons architectenbureau verzorgde inmetingen, begeleiding sloop, ontwerp, overleg, monumenten- en bouwvergunning, bestemmingsplan,3-D presentatietekeningen, directievoering en subsidieverantwoording.

Bijzonder dat 2 particulieren dit enorme project begonnen en realiseerden.

Een mooi voorbeeld van wat bezieling vermag!

Plaats
Waspik

Opdrachtgever
Ans en Wim Kools

Architect
Ir. M.G.A. Moons – Brouwer

Constructeur
Ingenieursbureau Middelhuis & Schleipfenbauer, Heteren

Gerealiseerd
2011-2013