Nieuws

Subsidie herbestemming monumenten

biedt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor bijzondere vastgoed.

De inschrijftermijn voor deze subsidie loopt van 1 oktober tot eind november 2018

 

Ons Koningsoord 2e plaats Rabo Vastgoedprijs

Vandaag is het Kenniscentrum 60plus dag met verschillende lezingen in Ons Koningsoord. Deze lezing is voor ons extra bijzonder, Ons Koningsoord is namelijk afgelopen maandag bekroont met de 2e plaats in de Rabo Vastgoedprijs 2018

Alex van Brunschot benoemd tot GWSW-Adviseur

Stichting RIONED heeft begin 2018 het initiatief genomen om adviseurs op te leiden zodat zij gemeenten kunnen helpen bij de toepassing van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). De adviseurs kunnen de gemeentelijke beheerdatabases met de GWSW-nulmeting valideren en advies geven over hoe die databases zijn te verbeteren en volgens de GWSW-standaard te vullen. Medio 2018 waren in totaal 22 mensen in opleiding tot GWSW-adviseur. 

Meer informatie kunt u teruglezen in het artikel "GWSW ondersteuning beschikbaar" op de website van Stichting RIONED.

Nominatie RABO Vastgoedprijs 2018

Koningsoord te Berkel-Enschot genomineerd voor de RABO Vastgoedprijs 2018

Oudere berichten