Nieuws

Alex van Brunschot benoemd tot GWSW-Adviseur

Stichting RIONED heeft begin 2018 het initiatief genomen om adviseurs op te leiden zodat zij gemeenten kunnen helpen bij de toepassing van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). De adviseurs kunnen de gemeentelijke beheerdatabases met de GWSW-nulmeting valideren en advies geven over hoe die databases zijn te verbeteren en volgens de GWSW-standaard te vullen. Medio 2018 waren in totaal 22 mensen in opleiding tot GWSW-adviseur. 

Meer informatie kunt u teruglezen in het artikel "GWSW ondersteuning beschikbaar" op de website van Stichting RIONED.

Nominatie RABO Vastgoedprijs 2018

Koningsoord te Berkel-Enschot genomineerd voor de RABO Vastgoedprijs 2018

Wijziging fiscale monumentalenaftrek voor rijksmonumenten

Per 1 januari 2019 komt de regeling waarbij je in aanmerking komt voor fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten te vervallen.

Negatief advies purschuim vloerisolatie

Gespoten purschuim met HFK’s is slecht voor het milieu en kan beter niet gebruikt worden als vloerisolatie. 

Oudere berichten