Vastgoed & zorg

Moons Architecten heeft ruime ervaring met het herbestemmen van monumenten voor zorgbehoevende mensen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

Denk bij uitvoerende activiteiten aan bijvoorbeeld:

Moons Architecten werkt samen met AJ van der Velden Management enĀ  is partner van Reliplan

Moons Architecten @ Nationaal Maatschappelijk Vastgoed Congres 2014

Op 30 oktober 2014 vindt het grote Nationale Maatschappelijk Vastgoed Congres plaats. Moons Architecten is hier als standhouder aanwezig.

Bekijk voor meer informatie over dit congres de website van Maatschappelijk Vastgoed.

Zorggeld door de schoorsteen

Op 15 oktober 2014 verscheen onderstaand artikel. Verouderde verzorgingshuizen zijn veel geld kwijt aan energie. 100 miljoen kan daardoor niet aan zorg besteed worden.

Moons Architecten kan een Energieopname doen, waaruit blijkt waar energie verloren gaat, en een plan van aanpak maken voor een energiezuiniger gebouw.

Het hoeft niet alleen om grootschalige verbouwing te gaan, het kunnen ook kleinere doelgerichte oplossingen zijn.

Lees het artikel uit het Brabants Dagblad, 15 oktober 2014:

Verbouwing van verzorgingshuizen

Een van de knelpunten betreft de planologische situatie. Transformatie van verzorgingshuizen naar "reguliere" wooneenheden is vaak in strijd met het bestemmingsplan. Vanaf 1 november zal dit obstakel voor een groot aantal gevallen weggenomen worden. Door de wijzigingen in het Bor is dan vaak geen procedure meer nodig. Als de lokale overheden hiervoor een goed beleidskader vaststellen kan relatief snel medewerking worden verleend.