Herbestemmen?

Herbestemmen is iets wat we al vele jaren doen. Inmiddels is het modieus geworden en zeggen veel architecten dat ze het kunnen.

De wortels van ons bureau liggen echter  in de restauratie. (Marina studeerde aan de TU Delft). Bij ons ligt het accent dan ook op het belang van het monument. Vanaf het begin hebben we ons bezig gehouden met herbestemmen omdat je daarmee een monument een nieuw leven kunt geven en dus kunt behouden. Dit is een lastige materie, vooral omdat je met veel regelgeving te maken hebt. Inmiddels hebben we veel projecten met succes herbestemd: watertoren, molen, kerken, veel looierijen, fabrieken, veelal industrieel erfgoed. Daarbij zoeken we naar geldstromen, zinvol hergebruik (zelf meedenken) en wat je kunt met het monument.  Vaak is dat veel meer dan je zou denken, met een goed plan krijg je veel ruimte van de vergunningverlenende instanties. Overleg met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, provincie, monumentenhuis, gemeente is voor ons heel belangrijk om tot een goed resultaat te komen.