Haalbaarheidsstudies

Voordat je gaat beginnen kan het zinvol zijn eerst de haalbaarheid te onderzoeken. Vooral bij grote herbestemmingen. Soms is daar subsidie voor beschikbaar van de rijksoverheid. We maken voor een bescheiden bedrag een verkenning om met opdrachtgever of gemeente te overleggen.

Omgevingsvergunning

Tot 2010 was sprake van monumenten-, bouw-, sloop-, kap-, inrit- en nog vele andere vergunningen. Sinds die tijd bestaat alleen nog de omgevingsvergunning.

De indiening van de aanvraag gaat digitaal, er komt geen papier meer aan te pas. Daarna gaat de gemeente behandelen. De afwerking duurt max.  8 weken, wanneer je een rijksmonument hebt kan de behandeling tot 26 weken duren. Meestal hebben we eerst vooroverleg bij de gemeente en de welstandscommissie, zodat je snel weet waar je aan toe bent. De afhandeling bij de gemeente gaat dan ook sneller.

Wanneer het bestemmingsplan moet worden aangepast, ben je vaak meer proceduretijd kwijt. Soms zijn plannen vergunningvrij. Dat verandert per jaar.