Werkwijze

Ik geloof in goed samenwerken met elkaar.

We maken meerdere schetsplannen, zodat je goed kunt kiezen. Het ontwerp wat we maken, is altijd een combinatie van jullie wensen, en mijn vakmanschap. Omdat mijn bureau bewust klein is, werk ik samen met enkele vaste adviseurs, zoals de constructeur. Het is fijn om regelmatig te overleggen met elkaar, zodat we een prima eindresultaat krijgen.

Mooi vind ik dat het contact met veel opdrachtgevers behouden blijft, ook na realisering van de bouw.