Beoordelen inspecties

Vanaf 1988 maakt Moons Ingenieurs software voor het inspecteren van rioleringsstelsels, speciaal voor de inspectiebranche. Daarmee is dit het bureau met de meeste ervaring op het gebied van rioolinspecties. Er is speciale software gemaakt om inspectiebestanden administratief te controleren op fouten; zijn alle riolen (helemaal) gedaan, zijn alle verplichte velden correct ingevuld, zijn alle gemaakte foto’s en filmpjes aanwezig, etc. Daarnaast heeft een aantal medewerkers het inspecteurscertificaat gehaald. Vertrouwen is god, maar controleren is beter. Daarom worden wij vaak ingeschakeld om uitgevoerde rioolinspecties te controleren:

Dit gebeurt meestal eerst steekproefsgewijs (bv 10%) en bij te veel  fouten, wordt de gehele inspectie gecontroleerd.