Hydraulische berekeningen (BasisRioleringsPlan)

Alle stelsel die door ons worden ontworpen, worden hydraulisch doorgerekend met het rekenpakket Mouse (http://www.dhigroup.com).  Wij gebruiken dit al 25 jaar en zijn daar zeer tevreden over. Er kunnen complexe stelsels van onbeperkte omvang mee doorgerekend worden.  Ook combinaties van riolen en watergangen kunnen berekend worden. Modellering van de afstroming over straat in hellende gebieden is mogelijk, waarbij zelfs rekening met verkeersdrempels gehouden kan worden. Een basisrioleringsplan (BRP) is niets anders dan een hydraulische berekening van het gehele stelsel van de gemeente op basis van een betrouwbare inventarisatie. In een BRP wordt dan aangegeven waar de knelpunten van het stelsel zitten en of en hoe deze opgelost kunnen worden.