Maatregelenplannen (-bestekken)

Zo lang als Moons Ingenieurs bestaat, zijn zij al betrokken bij het inspecteren van rioleringsstelsels en het bepalen van het onderhoud daarvoor. Waren de gemeente eerst vooral bezig de informatie compleet te krijgen, nu komt de fase van het daadwerkelijk iets doen met die informatie. Hoe kom je van inspectiegegevens in combinatie met de stelselgegevens tot een maatregelenplan. Daar is ook weer software ontwikkeld. Deze ondersteunt ons bij het opstellen van maatregelenplannen. Elke beheerder heeft een beslissysteem om te komen tot een maatregel. Deze methodiek is gebruikt. De software komt op basis daarvan tot een voorstel. De specialist moet natuurlijk altijd het finale oordeel vellen: het heeft b.v. geen zin om 7 liners in een riool te plaatsen, vervangen of relinen is dan beter.