Onderzoek en herstel huisaansluitingen

Een van de grootste vervuilingsbronnen van het regenwaterstelsel zijn de foutieve rioolaansluitingen. Ook een  vuilwaterstelsel kan overbelast raken door foutief aangesloten regenwater. Door Moons Ingenieurs is Riosonic® uitgevonden (www.riosonic.nl). Er wordt ook met Riosonic® onderzoek gedaan naar de hoeveelheid aangesloten verhad oppervlak. Dit is van groot belang voor hydraulische berekeningen. Het is verbazend om te zien hoeveel er niet is aangesloten.