Reinigings- en inspectieplannen

In plaats van elke 10 jaar het hele stelsel te reinigen en inspecteren, kan er veel slimmer tot een inspectie- en reinigingsplan gekomen worden. De inspectie kan gepland worden op basis van de kwaliteit bij de vorige inspectie: was het riool 25 jaar oud en was er vrijwel geen schade, dan is herinspectie over 15 of 20 jaar vroeg genoeg.  Maar een jong riool met veel schade moet juist vaker gecontroleerd worden. Hetzelfde geldt voor het reinigingsplan. Hoewel het nog geen gebruik is om daar kritisch mee om te gaan, zijn hier ook methodieken voor om tot een andere planning te komen.