MOUSE

MOUSE is een rekenpakket om complexe rioleringsstelsels eventueel gecombineerd met waterlopen, hydraulisch door te rekenen. Wij waren de eerste gebruikers daarvan in Nederland in 1988. Het wordt door 1000-den gebruikt over de hele wereld. Het rekent dynamisch, wat wil zeggen dat gedurende de regengebeurtenis op elke moment in het stelsel berekent wordt wat daar bijvoorbeeld de stroomsnelheid en waterstand is. Er kan gerekend worden met de buien zoals gedefinieerd in de Leidraad Riolering, maar ook met werkelijk opgetreden  regenbuien of regenreeksen.  Het is ook mogelijk om het vuiltransport door het stelsel te volgen en bijvoorbeeld een voorspelling te doen waar het stelsel zal vervuilen. In het verleden is zo de vuilemissie van rioleringsstelsels berekend. Na de berekeningen kan de beheerder van het stelsel de rekenresultaten zelf uitvoerig bekijken met het gratis pakket MikeView.