Nieuws

Monumentaal seinhuis krijgt nieuwe plekProRail gaat het monumentale seinhuis in Roosendaal in zijn geheel verplaatsen, omdat het sporennet wordt uitgebreid. Moons Architecten heeft hier het ontwerp voor gemaakt, in opdracht van Boei.

Het bestaande gebouw is ingemeten en alle schadebeelden zijn in kaart gebracht. Het seinhuis is de laatst overgeblevene van 4, de 3 andere werden al gesloopt. In Nederland is nog 1 vergelijkbaar seinhuis over. Om bij het gebouw te mogen komen moest door ons bureau eerst een cursus "Veilig werken langs het spoor" met goed gevolg worden afgesloten. In april 2013 wordt het seinhuis tussen de sporen weggehaald en 1400 meter verderop weer neergezet. Het eigendom en beheer gaat over naar BOEi die het gebouw gaat restaureren. Deze week wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

Seinhuis B, zoals het officieel heet, wordt sinds 1994 niet meer gebruikt. Het karakteristieke gebouw werd in 1907 ontworpen door ir. G. van Heukelom en is sinds 2001 een rijksmonument. Het station is eveneens rijksmonument. Moons Architecten onderzocht voor het station de oorspronkelijke kleuren, die bij de recente restauratie wederom zijn toegepast. Op de huidige plek, midden tussen de sporen, is het seinhuis ontoegankelijk. Daarom krijgt het een nieuwe plek naast de monumentale locomotievenloods (al geruime tijd eveneens eigendom van Boei) aan de Bosstraat. Het eigendom gaat over naar BOEi (de nationale maatschappij tot behoud, ontwikkeling en exploitatie van industrieel erfgoed) die op zoek gaat naar een gepaste bestemming.

Verplaatsing

ProRail gaat de verplaatsing samen met aannemer Bresser uitvoeren op woensdag 10 en donderdag 11 april. De komende weken wordt het gebouw langzaam losgemaakt van de fundering. Uiteindelijk wordt het met behulp van vijzels op een zogeheten SPMT (Self Propelled Modular Transporter) gezet. Deze platte wagen met heel veel wielen, zal het 240 ton wegende gebouw met een snelheid van maximaal 5 km per uur naar haar nieuwe plaats brengen.

Samenwerking

De verplaatsing en restauratie van het seinhuis kost 1,8 miljoen euro. ProRail en de provincie Noord-Brabant leveren samen de grootste bijdrage. Verder betalen ook BOEi en de gemeente Roosendaal mee.