Nieuws

Congres Herontwikkeling van KerkenDe komende jaren komen alleen al in Nederland zo'n 1200 kerkgebouwen leeg. Om ons cultuurerfgoed te behouden, is Reliplan Real Estate International al 25 jaar gespecialiseerd in het herbestemmen van kerken. Om meer kennis hierover met marktpartijen te delen en om de nieuwste inzichten op het terrein van herbestemming voor het voetlicht te brengen, organiseren Vastgoedjournaal en Reliplan het congres 'Herontwikkeling van Kerken' op 27 maart aanstaande in Haren (bij Oss) in het klooster Bethlehem. Het vorige congres trok ruim 300 bezoekers.

Bron: vastgoedjournaal.nl

Reliplan beschikt over een groot bestand van zoekers, zowel van grote landelijke organisaties als individueel zoekende instanties. Monumentale gebouwen zoals kerken raken bij bedrijven en particulieren steeds meer in trek. De diverse fiscale voordelen, de mogelijkheid van het afsluiten van bankleningen met lage rente (1,5 %) en de vele subsidiemogelijkheden maken dit type onroerend goed zeer interessant voor zowel vastgoedbeleggers als eindgebruikers. Door dit congres bij te wonen, deelt u in die kennis. Bovendien ontmoet u verschillende eigenaren van bijzondere objecten.

Het congres Herontwikkeling van Kerken is van belang voor bouwers (renovatie), eindgebruikers, beleggers, financiers en adviseurs op het gebied van renovatie, herbestemming en deelgebruik van monumentale objecten.

Meld u tijdig aan!

Programma

12:00- 13.00 uur: Inlooplunch
13.00- 13.15 uur: Opening door Peter de Lange
13.15- 13.35 uur: Stefanie Weiser, TAK architecten over Herbestemming
13.35- 13.55 uur: W.M. Veltman, ADDvisie over Deelgebruik
13.55- 14.30 uur: André Loesink, Westerveld en Vossers over ANBI status
14.30- 14.50 uur: Peter Stutvoet, Monumenten Fonds Brabantexploitatie over Exploitatie
14.50- 15.10 uur: Nils Blom, Jurriens over Renovatie
15.10- 15.25 uur: Pauze
15.25- 15.55 uur: Ronald Kleverlaan over Crowdfunding
15.55- 16.15 uur: Subsidie
16.15- 16.35 uur: Harry Kers, NRF over Financiering
16.35- 17.15 uur: Paneldiscussie met Freek van Altena, AKD en Peter de Lange  

Peter de Lange – VKB – voorzitter
Er is in de laatste jaren meer aandacht voor kerkgebouwen en religieuze goederen. In veel gevallen gaat het om monumentale panden en uiterst waardevolle cultuurhistorische objecten. De verschillende overheden zien geen rol of taak voor zich weggelegd, beheerders weten vaak niet meer hoe te handelen en commerciële partijen mengen zich met de samenleving in het maatschappelijk debat. De uitdagingen zijn groot en breed. Hoe nu verder?

Stefanie Weiser - TAK artictecten
Om de levensvatbaarheid van het gebouw te garanderen is (meestal) een nieuwe invulling een vereiste. Wij zien een monument als een historisch document dat we door ontwikkeling een plek in de moderne samenleving willen geven. Alvorens de visie vorm te geven, moet het gebouw 'begrepen' worden. Vervolgens kan met kennis van geld, tijd en wensen een ontwerp gemaakt worden. Dat spanningsveld tussen verleden, heden en toekomst betekent niet dat wij schromen om in te grijpen om daarmee het behoud van het monument te garanderen. Echter: we baseren de ingrepen op afwegingen die rekening houden met de (cultuur)historie en deze zoveel mogelijk versterkt. Oude gebouwen hebben een geschiedenis die heel goed te combineren is met nieuwe elementen.

W.M. Veltman  - ADDvisie
Zijn verhaal draait om verschillende vormen van deelgebruik van monumenten aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden. Ook schetst hij de voordelen van deelgebruik en de randvoorwaarden op het gebied van exploitatie, organisatie en marktwerking.

Andre Loesink - Westerveld en Vossers 
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de giftenaftrek in de inkomstenbelasting. Instellingen die een status willen verkrijgen of behouden (zoals ANBI) dienen in het bezit te zijn van een beschikking van de belastingdienst. Aan het verkrijgen en behouden van de ANBI-status zijn een groot aantal voorwaarden verbonden. Op 1 januari 2014 zijn deze voorwaarden fors aangescherpt. In de bijeenkomst zal worden ingegaan op deze voorwaarden en de wijzigingen hiervan.

Peter Stutvoet - Monumenten Fonds Brabantexploitatie
1. Behoud door herbestemming – voorbeelden;
2. Eerst rekenen, dan tekenen – rekenmethodiek;
3. Verschillende waardebegrippen nader belicht.
Alle punten worden belicht vanuit momumentenperspectief, dat overigens eveneens goed bruikbaar is voor niet-monumenten.


Nils Blom - Jurriens
Visie op exploitatie
1. Herbestemmen (mogelijke toepassingen, voorbeeldprojecten)
2. Rol van ons als aannemer (aanpak en hulpmiddelen) Ronald Kleverlaan - Crowdfunding
De kansen van crowdfunding voor (religieus) erfgoed worden besproken en daarbij kijken we naar het feit dat crowdfunding om veel meer draait dan om geld alleen. Het creëert extra binding, betrokkenheid en draagvlak bij de donateurs. Ronald is een autoriteit op het gebied van crowdfunding in Europa. Hij is crowdfunding adviseur van de Europese Commissie, initiatiefnemer van de Crowdfunding Hub (crowdfunding kenniscentrum) en mede-oprichter en vice-chairman van het European Crowdfunding Network. 

Harry Kers - NRF
Eerste bestemming bij herbestemming' opnemen?Paneldiscussie

Met Freek van Altena, AKD / Peter de Lange, VKB voorzitter / Marina Moons, Moons Architecten / Provincie Noord Brabant

Locatie
Klooster Bethlehem
Kerkplein 4, 5368 AM Haren

Inschrijven en kosten
Voor 145,00 euro (excl. BTW) kunt u deelnemen aan dit congres op 27 maart, de prijs is inclusief lunch. Stuur een mail naar info@vastgoedjournaal.nl met als onderwerp 'Kerken'. Vermeld ook uw adres in uw mail. Wij sturen u zo snel mogelijk een bevestigingsmail.