Nieuws

Transformeren kan binnen acht wekenTransformatie van gebouwen kan een hoge vlucht nemen zodra het Besluit Quick-wins op 1 november 2014 van kracht wordt. De procedure voor bijvoorbeeld het transformeren van kantoorgebouwen naar woonruimte kan hierdoor binnen acht weken worden doorlopen.

Dat zegt Rob Schram, projectleider planvorming en ruimte van Rho adviseurs voor leefruimte in Rotterdam, In Vastgoedmarkt. Het Besluit Quick-wins past het huidige omgevingsrecht aan. Het betekent onder andere dat gebouwen binnen de bebouwde kom eenvoudiger een nieuwe functie kunnen krijgen. In de huidige wet- en regelgeving is het al mogelijk om op basis van de ‘kruimelgevallenregeling’ gebouwen met de reguliere omgevingsprocedure te transformeren. Hieraan is nu als voorwaarde verbonden dat het oppervlak niet meer dan 1.500 m2 betreft en er geen wooneenheden worden toegevoegd. Zodra het Besluit Quick-wins van kracht wordt, zijn deze beperkingen van de baan. Vastgoedeigenaren die een gebouw een invulling willen geven die in strijd is met het bestemmingsplan, kunnen dan sneller een vergunning krijgen.

Bron: www.vastgoedmarkt.nl