Nieuws

Wijziging fiscale monumentalenaftrek voor rijksmonumentenPer 1 januari 2019 komt de regeling waarbij je in aanmerking komt voor fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten te vervallen.

Als je een rijksmonument hebt, kom je in aanmerking voor fiscale aftrek van onderhoudskosten.
Deze fiscale aftrek komt echter per 1 januari 2019 te vervallen. In 2018 kun je dus nog onderhoudskosten voor rijksmonumenten in de aangifte Inkomstenbelasting 2018 in aftrek te brengen.
Vanaf 1 januari 2019 komt er een subsidieregeling. De definitieve werking van de subsidieregeling is nog onbekend.
Het beschikbare budget gaat flink omlaag van 56 naar 40 miljoen euro!!
En dat in een markt met minder (deskundige) aannemers en stijgende prijzen.

De subsidieregeling wordt als volgt::

  • De maximale subsidie is 35% voor gemaakte instandhoudingskosten;
  • De subsidiabele kosten moeten meer dan € 1.000 bedragen;
  • Als het subsidiebudget van 40 miljoen wordt overschreden, wordt het subsidiepercentage verlaagd;
  • Niet alle onderhoudskostenkosten komen in aanmerking voor subsidie. De lijst is nog niet bekend wat exact hieronder wordt verstaan
  • Een aanvraag dient te worden ingediend tussen 1 maart en 30 april volgend op het jaar waarin de onderhoudskosten zijn gemaakt.

 

Als je onderhoudswerkzaamheden aan je monumentpand moet verrichten, kan het verstandig zijn om dat nog in 2018 te doen.
Misschien heb je onder de nieuwe regeling geen recht meer op een tegemoetkoming.

Wij kunnen je hierbij helpen!