Nieuws

Alex van Brunschot benoemd tot GWSW-AdviseurStichting RIONED heeft begin 2018 het initiatief genomen om adviseurs op te leiden zodat zij gemeenten kunnen helpen bij de toepassing van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). De adviseurs kunnen de gemeentelijke beheerdatabases met de GWSW-nulmeting valideren en advies geven over hoe die databases zijn te verbeteren en volgens de GWSW-standaard te vullen. Medio 2018 waren in totaal 22 mensen in opleiding tot GWSW-adviseur. 

Meer informatie kunt u teruglezen in het artikel "GWSW ondersteuning beschikbaar" op de website van Stichting RIONED.