Impressie Moons Ingenieurs

Subsidie herbestemming monumentenbiedt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor bijzondere vastgoed.

De inschrijftermijn voor deze subsidie loopt van 1 oktober tot eind november 2018

 

Met deze subsidieregeling beoogt de overheid het duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde te bevorderen. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruitgaan. De Rijksoverheid draagt financieel bij aan onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemmingen en het water en wind dichthouden van vastgoed.

Neem contact met ons op marina@moons.nl of bel 0416-560381