Architectuur

Moons Architecten heeft een naam opgebouwd als specialist in de herontwikkeling en herbestemming van monumenten, kerken en gebouwen met cultuurhistorische waarde. Vanzelfsprekend is daarmee de kunde om een restauratie als architect te begeleiden ons op het lijf geschreven. Bij een restauratie houden wij nadrukkelijke rekening met de monumentale waarde van het pand. Tegelijkertijd staan we stil bij de moderne opties en aspecten rondom duurzaamheid. Daarmee zetten we in op een gebouw uit het verleden, geheel klaar voor de toekomst.

Nieuwbouw

Naast de herontwikkeling en herbestemming van Rijksmonumenten, kerken en anderszins historische panden, richten wij ons ook op de architectuur van nieuwbouw. Door onze ervaring in het cultuurhistorisch aspect van architectuur, zijn onze ontwerpen altijd bijzonder en passend. Ook als architect voor nieuwbouw staan we stil bij de duurzaamheid van de ontwikkeling.

Architectuur in huis

Het aanzien van een pand wordt voornamelijk bepaald door de uitstraling aan de buitenzijde. Althans, voor de passant. Voor de gebruiker en bezoeker geeft het samensmelten van de architectonische aanblik buiten en de indeling binnen een extra dimensie aan het gevoel bij een pand. Onze ervaring als architect voor monumenten en kerken zetten we ook zeer geregeld in om binnenhuis en buitenzijde tot een geheel te vormen.