Onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek

Een monument renoveren of restaureren is een uitdaging op zich. De kunst is het op waarde schatten van alle losse elementen die tezamen het pand cultureel erfgoed maken. Via een bouwhistorisch onderzoek krijgt u inzicht in de bouwgeschiedenis en de historische waarde van een pand. Vanuit daar kan bepaald worden welke elementen van het bouwwerk bewaard moeten blijven en welke elementen minder van waarde zijn. Dat geeft inzicht in wat er wel en niet kan bij de herontwikkeling van het pand en daarmee in de mogelijkheden van de restauratie. Moons Architecten voorziet in zo’n bouwhistorisch onderzoek.

Historisch kleuronderzoek

De gebruikte kleuren zeggen veel over de stijlperiode(n) van een gebouw. Ze hebben architectonische waarde en onderzoek naar deze kleuren geven inzicht in welke kleuren en soorten verf er gebruikt dienen te worden bij een restauratie. Overigens bepaalt het onderzoek niet (altijd) de kleuren die u gaat gebruiken: het geeft slechts inzicht in dat wat er is geweest. U kunt altijd de bewuste keuze maken toch voor een andere kleur te gaan.

Haalbaarheidsonderzoek

Naast het ontwikkelen van een concept, het onderzoeken en het begeleiden van een bouw- of renovatieproces, richten we ons ook op de haalbaarheid van een project. Wat is er nodig om een pand in al zijn glorie te herstellen. Wat zijn de wensen, eisen, mogelijkheden en onmogelijkheden? Hoe staat het met vergunningen en bestemmingsplannen? Moons Architecten duikt met u het proces in en komt met een gedegen advies.