Kerken

Het zal u niet ontgaan zijn dat steeds meer kerken in Nederland leeg komen te staan. Eén op de vijf kerken fungeert al niet meer als kerk, en tussen de 1500 en 4500 kerken zullen de komende 10 jaar hun functie als kerk verliezen (van de 7100 totaal). Kerken zijn unieke gebouwen in Nederland en representeren een enorme waarde voor de maatschappij. Daarom is het belangrijk om onderbouwde beslissingen te nemen over de toekomst van elke kerk.  Moons ziet het als haar missie om deze prachtige gebouwen voor toekomstige generaties te behouden. Door de grote vraag van kerkbesturen hebben wij de Kerk | en | Toolbox ontwikkeld om  maatwerkoplossingen aan te bieden. Elke kerk is immers uniek.

 

De Kerk | en | Toolbox bestaat uit 5 tools. Tijdens de Moons Intaketafel zullen wij samen met u opzoek gaan naar de juiste tool. Dit kan er één zijn, maar het kunnen er ook meerdere zijn. 

 

Moons Intaketafel

Steeds vaker denkt een kerkbestuur na over de toekomst van hun kerk. ‘’Onze kerk stroomt leeg, hoe gaan we hiermee om?’’, ‘’Onze energiekosten worden steeds hoger en inkomsten lager, hoe pakken we dit aan?’’, ‘’Wij gaan samen verder in één kerk, kunnen jullie dit begeleiden?’’, ‘’Zijn er subsidies?’’, ‘’Wat is er allemaal mogelijk in onze kerk?’’ et cetera. Wij denken graag op alle vlakken mee en hebben dan ook de Moons Intaketafel opgezet om samen na te denken over de eerste stappen. Afhankelijk van de uitkomst geven we advies hoe het best verder gegaan kan worden. Dit kan bestaan uit één of meerdere van onderstaande tools. 

Tool 1: Kerk | en | Visie 

Denkt u na over uw kerkenbezit? Moons Architecten kan u al in een vroeg stadium helpen bij het meetbaar en inzichtelijk maken van uw kerkenbestand. Dit kan gemeente breed of parochie afhankelijk. Zijn er monumenten die bijvoorbeeld subsidiestromen kunnen aantrekken? Welke kerken zijn geschikt om te behouden of juist niet? Wat zijn de monumentale waarden en economische waarden? Wat is de kerkbezetting en stedelijke context?

 

Tool 2: Kerk | in | Toekomst

Wilt u advies over één specifieke kerk? Met deze tool gaan wij samen met u meerdere realistische  toekomstscenario’s ontwikkelen. Hierbij leveren wij maatwerk en voeren gesprekken met de belanghebbenden, we onderzoeken de mogelijkheden van de kerk, we houden altijd subsidies in de gaten en verzorgen de procesbegeleiding. 

 

Tool 3: Kerk | en | Quickscan 

Heeft u de oplossing voor uw kerk al gekozen? Indien gewenst denken wij mee over de haalbaarheid van deze oplossing. Dan kunnen wij het principeverzoek bij de burgerlijke gemeente voor u verzorgen. Hierbij maken wij het plan gereed voor een eerste toetsing. Dit kan als schetsen of als uitgewerkte tekeningen. Hierbij krijgen we snel inzicht of het een haalbaar plan. 

Tool 4: Kerk | en | Vergunning

Zijn alle ideeën uitgekristalliseerd? Dan is het tijd voor de omgevingsvergunning. Met deze laatste tool werken wij het plan helemaal tot in detail uit en dienen het vervolgens in bij de gemeente als vergunning. 

 

Tool 5: Kerk | en | Tool

Centraal in alle bovenstaande processen staat de Kerk | en | Tool. Dit is een uniek, zelf ontwikkeld stappenplan. Het doel van deze tool is om overzicht, inzicht, logica en onderbouwing te creëren. Wij zullen u dit stapsgewijs toelichten tijdens de Moons Intaketafel.

 

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact met ons op. Voor de snelle beslisser: tot 30 november kunnen wij de haalbaarheidssubsidie voor u aanvragen! 

Kerkenvisie

Door de leegstroom van kerken heeft het rijk geld ter beschikking gesteld om kerkenvisies op te stellen. Dit is een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen. Hierbij vinden gesprekken plaats tussen de gemeente, inwoners, kerkeigenaren en erfgoedorganisaties. Niet elke gemeente heeft de kennis, tijd en expertise in huis om zelf een kerkenvisie op te stellen. Ook hiervoor is Moons – van A tot Z – in te schakelen. Denk aan het opstellen van de complete visie, het voeren van gesprekken en het zoeken naar de ideale toekomstvisie per kerk. Uiteraard met ons eigen Kerkentool.

Haalbaarheidsonderzoek

De Kerkentool vormt ook de basis voor haalbaarheidsonderzoeken. Per kerk spelen er andere kwesties: geld, duurzaamheid, gebruik(ers), wet- en regelgeving, onderhoud? Wij kunnen overal bij helpen. Een strategie is daarbij van levensbelang, want zonder een sterke strategie, zal een groot deel van het prachtige kerkerfgoed in ons land verloederen. Wij zijn op de hoogte van mogelijke subsidies en nemen deze altijd mee in het haalbaarheidsonderzoek.
Bekijk onze brochure